Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Lukt het niet je CV te uploaden? Probeer het dan op je pc.
Ongeldige invoer

Je hebt je school (bijna) afgerond, maar je weet nog niet wat je daarna gaat doen? Denk eens aan een carrière in de sales!

 • Goed verdienen
 • Auto van de zaak
 • 6-12 maanden training
 • Doorgroeimogelijkheden
 • Volop werkgelegenheid

Iets voor jou?

Bekijk de volledige vacature

Sales Traineeship

 

Niets voor jou? Verdien € 500,-!

Ken je iemand voor wie het wel wat zou kunnen zijn? Dan kun je € 500,-* verdienen! Vul nu meteen onderstaand formulier in.

Bovendien heeft Itec nog heel veel leuke andere startersfuncties. Kijk gerust verder op onze website om te zien of er iets bij zit voor je.

* De € 500,- wordt in twee termijnen uitgekeerd: € 150,- na de proeftijd en € 350,- bij contractverlenging.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Waar strategie, ambitie en lef samenkomen

Maak kennis met onze vacatures op het gebied van staf en support. Hierbij kun je denken aan functies op het gebied van HR, Marketing & Communicatie, Finance, Sales Support & Contracting en Customer Service . Uitdagende doelen, gedreven collega’s, kwaliteit en intensief teamwork, dat zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze hoogwaardige dienstverlening op het gebied van document solutions.

Onze medewerkers bepalen de cultuur van Itec. Deze kunnen we het beste omschrijven als: energiek, enthousiast en een gezonde dosis lef! Wij koesteren deze cultuur omdat het een belangrijke bijdrage levert aan ons succes en werkplezier. Bij Itec zien we onze medewerkers als dé motor voor verbeteringen. Daarom zijn wij op zoek naar collega’s die hier hetzelfde over denken. Energieke, vakbekwame en gedreven professionals.

Ook ambitie vind je terug in onze mensen. We zijn ondernemend in ons denken en praktisch in het oplossen van problemen. Alles wat we doen, doen we met de juiste talenten om ons heen. Maar het belangrijkste is dat we het lef en de nieuwsgierigheid hebben om bepaalde vraagstukken ter discussie te stellen en antwoorden te geven waar anderen niet over nagedacht hebben. Uitsluitend door dit te doen kunnen we de grootste onafhankelijke leverancier van kantoorapparatuur en documentenoplossingen zijn en blijven.

Bij Itec maken de mensen het verschil. Samen met jou kan Itec deze vooruitgang boeken. Of het nou gaat om een functie als receptioniste, medewerker sales support & contracting, HR professional of customer service medewerker, jij kunt deze belangrijke schakel voor onze organisatie zijn. In hechte teams waarin ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheden heeft, kun je met passie en plezier groeien in je werk. Ben je ambitieus, sta je graag in contact met de klant en heb je een passie voor serviceverlening?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ben je enthousiast geworden maar staat er geen functie in jouw vakgebied open?
Stuur dan een open sollicitatie via de button op de homepage.

 

Vacatures Support & Staf Nederland

Itec Nederland

Bekijk de vacatures

Vacatures Support & Staf België

Itec Belgie

Bekijk de vacatures

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.vacatures.itec.nl

Gebruik van deze website van Itec
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Itec zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Itec garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Itec wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden
Wanneer Itec links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden informatie door hen worden aanbevolen. Itec aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Itec niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Itec behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Itec of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Itec behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Passie is de basis, kennis is de sleutel, trots op prestaties

Itec hecht veel waarde aan het optimaal bedienen van onze relaties. Dat kunnen we natuurlijk niet zonder onze experts op technisch vlak, ofwel onze service toppers. Onder de noemer Service vallen de volgende afdelingen: Field Service, Customer Service, Product & Solutions, Logistiek, Kwaliteit en ICT.

Itec is een aantrekkelijke werkgever en wil zorgdragen voor een inspirerende, uitdagende werkomgeving voor haar medewerkers. Ons doel is om altijd hoogstaande kwaliteit, maatwerk en service aan te bieden. Onze medewerkers vertegenwoordigen deze gedachte waarbij onze Service Technici worden gezien als belangrijkste schakel in dit proces.

Omdat onze branche altijd onderhevig is aan sterke veranderingen en een hoge efficiency vereist, willen wij altijd vooruitlopen op ontwikkelingen. Met name het continu opleiden van mensen, het pro-actief en doelgericht denken en handelen zijn sterke succesfactoren van ons beleid en strategie.

Itec Services onderscheidt zich ook sterk doordat wij altijd willen samenwerken. Niemand staat er alleen voor, omdat je altijd terug kunt vallen op een groot en gemotiveerd team van professionals. Zo staat techniek ook nooit op zich maar is er altijd een koppeling naar ICT, kwaliteit of logistiek.

Wij zijn ervan overtuigd dat mensen het verschil maken in onze prestaties naar de klanten en daarom stemmen wij faciliteiten en systemen af op die mensen en niet andersom. In het werken met onze bestaande en nieuwe collega’s staat altijd de mens centraal. Wij geloven in talent, motivatie en vertrouwen.

 

Vacatures Techniek Nederland

Itec Nederland

Bekijk de vacatures

Vacatures Techniek België

Itec Belgie

Bekijk de vacatures

Aangezien u via vacatures.itec.nl gegevens deelt, wilt u graag weten wat er met die gegevens gebeurt. Deze kennisgeving beschrijft ons privacybeleid.

 • Verantwoordelijken voor persoonsgegevens.
 • Welke persoonsgegevens verzamelt vacatures.itec.nl over haar bezoekers?
 • Hoe zit het met cookies?
 • Deelt vacatures.itec.nl de informatie die zij ontvangt met andere partijen?
 • Hoe veilig zijn mijn gegevens bij vacatures.itec.nl?
 • Hoe zit het met eventuele derde adverteerders en/of links naar andere websites?
 • Welke keuzes heb ik?
 • Mogen kinderen vacatures.itec.nl gebruiken?
 • Kennisgevingen en herzieningen.
 • Voorbeelden van verzamelde gegevens.

Verantwoordelijken voor persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die worden verstrekt aan of verzameld door vacatures.itec.nl is Itec BV gevestigd te 5301 LB Zaltbommel aan de Hogeweg nr. 7 (de 'verantwoordelijke') die tevens handelt als bewerker namens de verantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verzamelt vacatures.itec.nl over haar bezoekers?
De informatie die wij van u krijgen, helpt ons een betere opvolging te geven aan uw verzoek. Het gaat slechts om basisgegevens zoals het e-mailadres, naam en adres. Privégevoelige zaken worden en mogen niet door ons worden gevraagd. Door het eenmalig invoeren van uw gegevens hoeft u deze niet telkens opnieuw bij elk verzoek te vermelden. Wij gebruiken de gegevens om uw sollicitatie, informatie aanvraag e.d. accuraat af te handelen en om u eventueel te informeren over mogelijke andere interessante vacatures. Ook gebruiken we deze gegevens om ons platform te kunnen verbeteren, fraude of misbruik van onze website te voorkomen of op te sporen, en om derden in de gelegenheid te stellen technische, administratieve of andere functies namens ons uit te voeren.

Wij verzamelen de volgende soorten gegevens:

 • Gegevens die u ons verstrekt: gegevens die u op onze website invult of op andere wijze verstrekt worden door ons ontvangen en opgeslagen. U bent nooit verplicht om gegevens in te vullen. Vul nooit zomaar privé-gevoelige informatie in neem eerst telefonisch contact op met de partij of instantie die daarom vraagt. Let wel, indien u bepaalde basisinformatie niet verstrekt kan het zijn dat uw verzoek of uw sollicitatie niet kan worden verwerkt, of dat u een deel van de functies op de website niet zult kunnen gebruiken. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens onder meer om aan uw verzoeken te voldoen, uw toekomstige bezoekervaring op uw voorkeuren aan te passen, en voor communicatie met u.
 • Automatische gegevens: bepaalde soorten gegevens worden door ons ontvangen en opgeslagen telkens wanneer u met ons contact heeft. Zo gebruiken wij, net als veel andere websites, "cookies" en verkrijgen wij bepaalde soorten gegevens wanneer uw webbrowser vacatures.itec.nl of advertenties en andere content opent die op andere websites worden aangeboden door of namens vacatures.itec.nl. 
 • Mobiel: Wanneer u Apps die door vacatures.itec.nl zijn ontwikkeld download of gebruikt en, indien van toepassing, locatiediensten heeft aangevraagd of aanvaard, kunnen wij gegevens ontvangen over uw locatie en uw mobiele apparaat, waaronder een 'unique identifier' voor uw apparaat. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om u locatie-gerelateerde diensten te leveren, zoals zoekresultaten en andere gepersonaliseerde content. Bij de meeste mobiele apparaten kunt u locatiediensten uitschakelen. Controleer dit en stel desgewenst als zodanig in, alvorens u een App gaat gebruiken.
 • E-mail communicatie: om ons te helpen e-mails nuttiger en interessanter te maken ontvangen wij vaak een bevestiging wanneer u een e-mail van vacatures.itec.nl opent indien uw computer die mogelijkheid ondersteunt. Ook vergelijken wij onze bezoekerslijst met lijsten die wij ontvangen van andere ondernemingen teneinde onze bezoekers geen onnodige berichten te sturen. Als u geen e-mail of post van ons wilt ontvangen, stuur ons hiervan dan een e-mailbericht.
 • Informatie uit andere bronnen: wij kunnen gegevens over u uit andere bronnen ontvangen en die aan onze accountgegevens toevoegen. 

Hoe zit het met cookies?
Om onze systemen in staat te stellen uw apparaat te herkennen en u functies aan te bieden, gebruiken wij cookies. Stuur ons een e-mail indien u van ons geen informatie, aanbiedingen of reclame wil ontvangen.

Deelt vacatures.itec.nl de informatie die zij ontvangt met anderen?
Informatie over onze bezoekers is natuurlijk belangrijk voor de inrichting en uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. Het verkopen van dergelijke informatie is niet in belang van onze inrichting en uitvoering van onze activiteiten. Vacatures.itec.nl deelt bezoekersgegevens uitsluitend zoals hieronder wordt beschreven en dan slechts met bedrijven die zelf ook een strenge regelgeving inzake Privacybewaking hanteren. Vacatures.itec.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud respectievelijk toepassing van cookies, noch voor het door derden gehanteerde privacybeleid.

 • Overgang van ondernemingen: Bij de verdere ontwikkeling van onze onderneming kan het zijn dat wij andere platforms of organisaties kopen en overnemen, dochtermaatschappijen of bedrijfsonderdelen kopen of verkopen. Bij dergelijke transacties behoren bezoekers- of klantengegevens normaliter tot de overgedragen activa aan de kopende partij, maar blijven deze altijd onderworpen aan de toezeggingen die zijn gedaan in enige reeds bestaande Privacykennisgeving (uiteraard tenzij de bezoeker of klant anderszins toestemming verleent). In het onwaarschijnlijke geval dat vacatures.itec.nl of nagenoeg al haar activa worden overgenomen zouden klantengegevens natuurlijk eveneens tot de overgedragen activa blijven behoren en dienen derhalve als zodanig bij voortduring te blijven gewaarborgd.
 • Bescherming van vacatures.itec.nl en anderen: Wij geven accountinformatie en overige persoonsgegevens (voor zover wij daarover zouden beschikken) wel af wanneer wij van mening zijn dat afgifte gerechtvaardigd is ter naleving van wetgeving, om onze Gebruiksvoorwaarden en overige overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van vacatures.itec.nl, onze gebruikers of anderen te beschermen. Hiertoe behoort het uitwisselen van gegevens met andere ondernemingen en organisaties ter voorkoming van fraude en beperking van kredietrisico's. Hiertoe behoort vanzelfsprekend echter niet het verkopen, verhuren, delen of overigens openbaar maken van persoonlijk identificeerbare gegevens van klanten voor commerciële doeleinden op een wijze die strijdig is met de toezeggingen in deze Privacykennisgeving en waarmee uw privacybelangen worden geschaad.
 • Met uw toestemming: in alle overige gevallen zult u een kennisgeving ontvangen indien informatie over u gegevens aan derden zou worden verstrekt en zult u de mogelijkheid hebben er vrijwillig voor te kunnen kiezen die informatie niet te willen delen. Gelieve uw wensen op dat vlak middels een e-mailbericht aan ons te willen aangeven.
  Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte in het kader van het delen van gegevens zoals hiervoor uiteengezet, zullen wij ervoor zorgdragen dat de gegevens worden doorgegeven overeenkomstig deze Privacykennisgeving en zoals toegestaan ingevolge de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

 • Wij streven ernaar de veiligheid van uw gegevens tijdens doorgifte te beschermen door gebruik te maken van Secure Sockets Layer (SSL) of soortgelijke software, die de door u verstrekte gegevens versleutelt.
 • Wij vragen uitdrukkelijk geen bancaire gegevens van u, geen wachtwoorden, geen pin- of andere codes en wij vragen u nooit om deze te willen voorlezen, in te vullen, op te roepen, door te geven, te scannen of deze aan te passen. Ga hier nooit op in en verbreek het contact en sluit uw PC.
 • Wij hanteren fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmiddelen in verband met het verzamelen, opslaan en openbaar maken van persoonlijk identificeerbare klantgegevens. Onze veiligheidsprocedures betekenen dat we u van tijd tot tijd om bewijs van uw identiteit kunnen vragen voordat wij persoonsgegevens aan u openbaar maken.
 • Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen ongeautoriseerde toegang tot uw wachtwoord en uw computer. Vergeet daarom niet u af te melden wanneer u klaar bent met het gebruik van een gedeelde computer.

Hoe zit het met derde adverteerders en links naar andere websites?
Onze site bevat links naar andere websites. Ook deze derden hebben zich hieromtrent aan de voor hen geldende wetgeving te houden.

Gebruiksvoorwaarden, kennisgevingen & herzieningen
Als u een vraag heeft over de privacy bij vacatures.itec.nl, dan kunt u ons hierover een e-mail sturen met een gedetailleerde beschrijving van de kwestie; wij zullen dan trachten deze voor u op te lossen.
Onze onderneming verandert doorlopend en ook onze Privacykennisgeving en algemene voorwaarden ook. Wij kunnen u van tijd tot tijd een e-mail sturen om u te wijzen op onze kennisgevingen en voorwaarden (tenzij u ons heeft aangegeven daar geen prijs op te stellen) maar het is raadzaam onze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Tenzij anders is vermeld, is onze huidige Privacykennisgeving van toepassing op alle gegevens die wij over u en uw account hebben. Wij staan voor de beloftes die wij doen, en zullen nooit wezenlijk ons beleid en onze praktijken veranderen op een wijze die minder bescherming biedt aan reeds verzamelde bezoekersgegevens zonder de toestemming van de betrokken partijen.

Welke keuzes heb ik?

 • Zoals hierboven besproken kunt u er altijd voor kiezen geen gegevens te verstrekken, ook als die nodig zou zijn om een bestelling te plaatsen, een storing te melden, of gebruik te maken van functies op vacatures.itec.nl.
  U kunt bepaalde gegevens toevoegen of bijwerken op pagina's zoals die waarnaar wordt verwezen in het onderdeel ‘Tot welke gegevens heb ik toegang?’
 • De Help-functie op de meeste browsers geeft aan hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u de browser kunt laten melden wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u cookies kunt uitschakelen of via een CCleaner kunt verwijderen. Verder kunt u soortgelijke gegevens uitschakelen of verwijderen die door browser add-ons worden gebruikt, door de add-on instellingen te wijzigen of de website van de maker daarvan te bezoeken. Omdat cookies u in staat stellen gebruik te maken van een aantal belangrijke functies van vacatures.itec.nl, raden wij u echter aan deze ingeschakeld te houden. Zo zult u, wanneer u onze cookies blokkeert of deze anderszins weigert, niet alle functionaliteiten van vacatures.itec.nl kunnen gebruiken waarvoor u zich moet Aanmelden.

Voorbeelden van verzamelde gegevens

 • Gegevens die u ons verstrekt
  U verstrekt ons de meeste gegevens zelf wanneer u een overeenkomst met ons sluit, telefonisch contact met ons hebt, of wanneer u solliciteert via vacatures.itec.nl.
 • Automatische gegevens
  Voorbeelden van gegevens die wij verzamelen en analyseren zijn: het Internet protocol (IP) adres dat wordt gebruikt voor de verbinding tussen uw computer en het internet; inlog; e-mail adres; wachtwoord; computer- en verbindingsinformatie zoals browsersoort en -versie; de tijdszone-instelling, browser plug-in soorten en versies; besturingssysteem en -platform; uw deelnamegeschiedenis, die we soms samenvoegen met soortgelijke gegevens van andere klanten om nieuwe functies te kunnen ontwikkelen zoals 'Meest verkocht (beste product) (etc.)'; de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en vanuit onze website (waaronder datum en tijdstip); cookiecijfer; producten die u heeft bekeken of gezocht; en alle telefoonnummers die gebruikt zijn om onze khelpdesk te bellen. Ook kunnen wij ter voorkoming van fraude en voor andere doeleinden op bepaalde delen van onze website browsergegevens gebruiken zoals cookies, Flash cookies (ook wel bekend als Flash Local Shared Objects) of soortgelijke gegevens. Tijdens sommige bezoeken kunnen we software tools gebruiken zoals JavaScript om bezoekgegevens te meten en te verzamelen, waaronder paginaresponstijden, download errors, de duur van het bezoek van bepaalde pagina's, pagina-interactiegegevens (zoals scrolling, klikken, mouse-overs), en de methodes die worden gebruikt om van de pagina weg te browsen. Ook kunnen we technische gegevens verzamelen die ons helpen uw apparaat te identificeren ter voorkoming van fraude en voor diagnostische doeleinden.
 • Mobiel
  De meeste mobiele apparaten geven gebruikers de mogelijkheid locatiediensten uit te schakelen. Meestal bevindt deze functie zich in het instellingenmenu van het apparaat. Als u vragen heeft over hoe u locatiediensten van uw apparaat kunt uitschakelen, raden wij u aan contact op te nemen met uw netwerkprovider of de producent van uw apparaat.

Mocht u na het lezen van deze Privacyverklaring tot de conclusie komen dat u zich hiermee niet kunt verenigen, gelieve ons in dat geval hiervan omgaand duidelijk per e-mail in kennis te willen stellen, alvorens u als deelnemer aan het platform actief gaat zijn.

AFDELING UITGELICHT -  Customer Service

"Samen zorg je ervoor dat de klant koning is."

Hoi, wat is jouw functie bij Itec?
Hi, mijn naam is Lotte! Ik zit op de Customer Service afdeling van Itec.

Wat houdt de functie in?
Voornamelijk veel klant contact, het is een veelzijdige functie en geen een dag is hetzelfde. Je belangrijkste taak is het adequaat reageren bij storingen, vragen en bestellingen die klanten plaatsen.

Hoe ziet een dag op kantoor eruit?
Je begint elke ochtend op je eigen werkplek, vanuit daar is het eerste wat je s’ochtends doet, je openstaande storingen en orders nakijken, Dit zodat je tijdig van te voren klanten kan informeren en tussentijds op de hoogte kan houden. Vanuit daar ga je verder werken in de mailbox waar je die dag bent ingedeeld. Dit kan het plaatsen van bestellingen zijn en het aanmelden van storingen. Daarbij heb je ook continu klanten die inbellen, het is dus een functie waarin je veel moet samen werken en alles moet combineren. Het kan dus een best wel stressvolle baan zijn.

Wat zijn de leukste momenten tijdens je werk?
De leukste momenten van mijn werkzaamheden zijn het samenwerken met alle andere afdelingen binnen Itec en het tevreden stellen van de klant. Samen zorg je ervoor dat de klant koning is.

Hoelang werk je al bij Itec?
3 jaar.

Waarom is werken voor Itec leuk?
Binnen Itec hangt een fijne sfeer tussen de verschillende afdelingen en op vrijdag sluiten wij de week met z'n allen gezellig af in de bar.  

Heb je nog tips voor mensen die op de Customer Service afdeling willen werken?
Jazeker, geduld is een schone zaak.


Voor de vacature ga naar deze link en solliciteer snel!

Voor een resultaatgerichte organisatie als Itec is het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talentvolle medewerkers erg belangrijk. Wij zijn dan ook altijd op zoek naar mensen die unieke kwaliteiten combineren met de drive om zich te ontwikkelen.

Wanneer je geen vacature vindt die aansluit op jouw wensen, stuur dan een open sollicitatie. Je gegevens worden in onze database opgenomen en indien er een vacature ontstaat die past bij jouw profiel, nemen we contact met je op. Hou deze website zelf ook geregeld in de gaten.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Lukt het niet je CV te uploaden? Probeer het dan op je pc.
Ongeldige invoer

Direct contact Itec: +31 (0)418 68 22 22

Zaltbommel (Hoofdkantoor)
Hogeweg 7 - 5301 LB Zaltbommel
Postbus 2153 - 5300 CD Zaltbommel
T. +31 (0)418 68 22 22 | F. +31 (0)418 68 22 20

Amersfoort
Spacelab 41 - 3824 MR Amersfoort
T. +31 (0)418 68 22 22 | F. +31 (0)418 68 22 20

Barendrecht
Oslo 30 - 2993 LD Barendrecht
T. +31 (0)418 68 22 22 | F. +31 (0)418 68 22 20

Antwerpen
Italiëlei 1 - 2000 Antwerpen
België
T. +32 (0)78 05 00 53 | F. +32 (0)78 05 00 95

Gent
Kortrijksesteenweg 62 - 9830 Sint-Martens-Latem
België
T. +32 (0)56 71 71 00 | F. +32 (0)56 70 10 01

Neem contact met mij op

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer


 

 

Hartelijk bedankt voor je interesse in werken bij Itec!

Wij hebben je inzending in goed orde ontvangen. Wij zullen ervoor zorgen dat je binnen 10 werkdagen een reactie hebt gekregen.

Met vriendelijke groet,
Itec Vacatures

Itec is vooruitstrevend, innovatief en ambitieus. Niet voor niets zijn wij de grootste onafhankelijke leverancier van kantoorapparatuur en documentoplossingen in de Benelux en nog steeds groeien wij jaarlijks. Daarom zoeken wij accountmanagers en andere sales professionals voor onze sales afdeling die net zo gedreven en ambitieus zijn als wij.

Itec is een op en top sales organisatie waar je als commercieel talent vele kansen en doorgroeimogelijkheden hebt. Je verkoopt documentoplossingen aan bestaande en nieuwe klanten en ontwikkelt binnen je specialistische vakgebied de beste oplossingen voor jouw klanten. Daarnaast onderhoud je de goede relatie die u op hebt gebouwd met onze klanten. Itec heeft verschillende Salesteams, zoals Key Accounts, Direct Sales en Telesales voor zowel new business als existing business.

 

Vacatures Sales Nederland

Itec Nederland

Bekijk de vacatures

Vacatures Sales België

Itec Belgie

Bekijk de vacatures

 

Meer artikelen...

 • 1
 • 2

Open sollicitatie

Heb je interesse in een functie binnen Itec? Vul dan het open sollicitatie formulier in.